Memoro

Web-basert nevropsykologisk testplattform

Forskningsprosjekter


Hjernetrim

HUNT4 og UngHUNT

Til innlogging


Foresatte til UngHUNT-deltakere under 16 år

Til samtykke
Informasjonsskriv

Lav fødselsvekt i et livstidsperspektiv

Til innlogging
Gjennom å benytte enkel, men kraftfull webteknologi er det mulig å gjøre gode verktøy for klinikk og forskning tilgjengelig så si hvor som helst. Dette innebærer at forskning og undersøkelser kan gjennomføres der folk bor. Slik sparer vi pasienter, samfunnet, og miljøet for unødvendige belastninger.

Mer om Memoro

Memoro er utviklet av psykolog Tor Ivar Hansen, Ph.d. og professor Asta Kristine Håberg, MD, Ph.d. sammen med miljøet i Trondheim fMRI-gruppe ved NTNU. Arbeidet med utvikling og kvalitetssikring av Memoro er dokumentert i doktorgrad og flere tidskriftsartikler publisert i internasjonale fagfellevurderte tidsskrift.

Ta kontakt med oss dersom du vil vite mer om Memoro eller om du ønsker å benytte Memoro i ditt forskningsprosjekt eller kliniske praksis.

Støtteorganisasjoner

Kontakt oss

Du kan kontakte oss på telefon 73598750 (man-fre, kl. 10 - kl. 15), eller e-post til asta.haberg@ntnu.no, torivar.hansen@ntnu.no, eller hjelp@memoro.no.

Adresse

Medisinsk-teknisk forskningssenter
Olav Kyrres gate 9
7030 Trondheim